Μια υψηλά εγγυημένη απόδοση σας υπολογίζεται κάθε μήνα επί του ποσού που έχετε αποταμιεύσει. Το επιτόκιο που υπολογίζεται εξαρτάται ανάλογα με το ποσό του λογαριασμού.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ελκυστικά επιτόκια, που σας επιτρέπουν να αυξήσετε τις καταθέσεις σας. Επίσης, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε επιπλέον δικαιούχους. Το επιτόκιο από το οποίο επωφελείστε είναι σταθερό, ενώ και το άνοιγμα και η διαχείριση του λογαριασμού έχουν μηδενικό κόστος.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τις καταθέσεις σας υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης του απαιτούμενου ποσού. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται σε όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Έλλαδα. 

Ο προθεσμιακός λογαριασμός Μηνιαίο, είναι μία αξιόλογη πρόταση, που θα αποφέρει κέρδος στις καταθέσεις σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της τράπεζας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προνόμια :

  • Ανταγωνιστικά επιτόκια
  • Ασφάλεια στις καταθέσεις σας
  • Μηδενικό κόστος διαχείρισης
  • Μικρός χρόνος δέσμευσης της κατάθεσης σας

Χαρακτηριστικά


Κόστος διαχείρισης0,00 €
Ελάχιστη Κατάθεση20.000,00 €

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής