Ένα δάνειο που προσαρμόζεται στις οικονομικές σας δυνατότητες, τη σχέση σας με την τράπεζα και το πιστωτικό σας προφίλ. Μπορείτε να λάβετε μία προσωποποιημένη προσφορά σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε αίτηση. Επίσης, σας παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές και βοήθεια για ερωτήσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο ανάλογα με το ποιο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Το σταθερό είναι σχετικά υψηλότερο αλλά παραμένει σταθερό καθ΄όλη την διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Από την άλλη, το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι πιο χαμηλό αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία των δεικτών που καθορίζουν το επιτόκιο.

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει στους πελάτες της την επιλογή μίας περιόδου χάριτος από 1 έως 12 μήνες, όπου οι δανειολήπτες μπορούν να διακόψουν την πληρωμή των δόσεών. Σχετικά με την παραλαβή του ποσού, γίνεται άμεσα σε μία δόση, μετά την έγκριση της αίτησης σας από την τράπεζα.

Το Προσωπικό Δάνειο Προφίλ είναι μια αξιόλογη επιλογή εάν ψάχνετε για ένα προνομιακό δάνειο για να εκπληρώσετε προσωπικές σας επιθυμίες.

Προνόμια

  • Κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο
  • Υψηλό όριο δανεισμού
  • Προσαρμοσμένο σε κάθε προφίλ
  • Δυνατότητα ασφάλισης του δανείου

Χαρακτηριστικά


Διάρκεια96 μήνες
Μέγιστο Δάνειο40.000,00 €
Ελάχιστο Δάνειο1.500,00 €
Ονομαστικό Επιτόκιο12,20 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς


Παράδειγμα υπολογισμού

Για τον δανείσμό ενός ποσού 10.000€ και την αποπληρωμή τους σε διάρκεια 72 μηνών, το επιτόκιο θα είναι 14,50% επί του ποσού. Η τράπεζα χρεώνει μία επιπλέον δαπάνη 200€ για τα έξοδα της εξέτασης του αιτήματος των ενδιαφερόμενων.