Ένα δάνειο για τις προσωπικές σας επιθυμίες με ένα αρκετά προνομιούχο επιτόκιο. Μπορείτε να δανειστείτε είτε υψηλά είτε μικρά ποσά ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Η Εθνική Τράπεζα, επιβραβεύει τους δανειολήπτες της με μείωση του επιτοκίου κάθε εξάμηνο, εάν είστε συνεπής στην εξόφληση των δόσεων. Ακόμη, αποστέλλει στην διεύθυνση κατοικίας σας ειδοποιητήριο κάθε τρίμηνο για την εξέλιξη του δανείου. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να συνδέσετε το δάνειο με έναν λογαριασμό καταθέσεων που έχετε στην τράπεζα και οι δόσεις εξοφλούνται αυτόματα.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε αίτηση και για το πρόγραμμα προστασίας πληρωμών, που σας προστατεύει σε περίπτωση που βρεθείτε χωρίς εργασία. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εινικής Τράπεζας και βρείτε το κοντινότερο κατάστημα.

Προνόμια

  • Δυνατότητα μείωσης επιτοκίου
  • Αρκετά ανταγωνιστικό επιτόκιο
  • Πρόγραμμα προστασίας πληρωμών
  • Προσωπική εξυπηρέτηση

Χαρακτηριστικά


Διάρκεια96 μήνες
Μέγιστο Δάνειο-
Ελάχιστο Δάνειο1.500,00 €
Ονομαστικό Επιτόκιο12,31 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της τράπεζας!


Παράδειγμα υπολογισμού

Για τον δανεισμό ενός ποσού των 10.000 € για μία περίοδο 60 μηνών, η μηναία δόση που εξοφλείτε είναι 226,26 €. Το συνολικό κόστος της αποπληρωμής του δανείου με τους τόκους ανέρχεται στο ύψος των 13.518,41 €. Σε αυτό το ποσό προστίθεται μία εφάπαξ δαπάνη των 175 € και ένα κόστος αξιολόγησης 15 € που καταβάλλονται κατά την εκταμίευση του δανείου.