Η Eurobank Ergasias προσφέρει ένα αρκετά προνομιακό προσωπικό δάνειο στα μέτρα του καθενός σας. 

Αρχικά, υπάρχει ευελιξία στις αποπληρωμές των δόσεων. Για έξι μήνες το χρόνο μπορείτε να πληρώνετε τη μισή δόση και ένα μήνα το χρόνο να μην πληρώσετε καθόλου.

Ακόμη, το επιτόκιο του δανείου μειώνεται για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και ακόμη περισσότερο για αυτούς με καλό πιστωτικό προφίλ.

Μπορείτε εύκολα να κάνετε μία εκτίμηση μέσω του υπολογισμού δόσης στην ιστοσελίδα της Eurobank. Ανακαλύψτε λοιπόν ποια θα είναι η δόση σας ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια του δανεισμού και επικοινωνήστε με ένα κατάστημα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Προνόμια

  • Ευελιξία στην αποπληρωμή δανείου
  • Πλεονεκτήματα για τους «καλούς» πελάτες
  • Δωρεάν ασφαλιστικό πρόγραμμα
  • Δάνειο στα μέτρα του κάθε πελάτη

Χαρακτηριστικά


Διάρκεια84 μήνες
Μέγιστο Δάνειο30.000,00 €
Ελάχιστο Δάνειο-
Ονομαστικό Επιτόκιο14,50 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Βρείτε που να κάνετε αίτηση!


Παράδειγμα υπολογισμού

Για ποσό 10.000€ με αποπληρωμή σε χρονικό διάστημα 48 μηνών το ενδεικτικό επιτόκιο είναι 14,50%. Το παράδειγμα αυτό αφορά δανειολήπτες που δεν είναι πελάτες της Eurobank και δεν έχουν private ή personal banking στην τράπεζα. Η μηναία δόση του δανείου θα είναι 278,81€.