Το Alpha Μέτρον Άριστον είναι μία αξιόλογη επιλογή για να ικανοποιίσετε προσωπικές σας επιθυμίες ή καταναλωτικές ανάγκες. Το δάνειο αυτό παρουσιάζει ευνοϊκό επιτόκιο σχετικά με τις προτάσεις των άλλων τραπεζών.

Η Alpha Bank χορηγεί μέχρι 30.000€, τα οποία μπορείτε να εξοφλήσετε ακόμη και σε 8 χρόνια. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και υπολογίστε τη δόση σας ανάλογα με την επιθυμητή διάρκεια και το ποσό δανεισμού. 

Εξυπηρετηθείτε είτε στα πολυάριθμα καταστήματα στη χώρα είτε μέσω internet banking. Η τράπεζα παρέχει επίσης ένα αξιόλογο πρόγραμμα ασφαλίσεως δανείου σε εξίσου ανταγωνιστική τιμή.

Προνόμια

  • Διαδικτυακός υπολογισμός της μηνιαίας δόσης
  • Ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο
  • Δάνειο προσαρμοσμένο σε διάφορα προφίλ
  • Εύκολη διαχείριση δανείου μέσω web banking

Χαρακτηριστικά


Διάρκεια96 μήνες
Μέγιστο Δάνειο30.000,00 €
Ελάχιστο Δάνειο1.500,00 €
Ονομαστικό Επιτόκιο13,75 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank!


Παράδειγμα υπολογισμού

Για ένα ποσό του ύψους 10.000€ που θα αποπληρωθεί σε μία περίοδο 48 μηνών, η μηνιαία δόση ανέρχεται στα 271,01€.